Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2023/11/28 18:00

Igotze data: 2023/12/19 14:54

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:15-00:00:25

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:15-00:00:25

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:29-00:00:34

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:29-00:00:34

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:35-00:00:48

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:00:48-00:01:14

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:00:48-00:01:14

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:01:15-00:01:30

Rosa MAIZA GARRIDO

00:01:30-00:08:17

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:08:17-00:09:07

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:08:17-00:09:07

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:09:09-00:09:21

José Mª BERMEJO VEGA

00:09:21-00:16:25

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:16:25-00:16:35

Miren Agurtzane BASABE ARRIZABALAGA

00:16:35-00:20:14

Rosa MAIZA GARRIDO

00:20:14-00:37:53

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:37:53-00:46:31

Josu IDÍGORAS EGUIA

00:46:31-00:57:31

Aritz ELGARRESTA BERASATEGI

00:57:31-01:06:18

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:06:18-02:00:54

Rosa MAIZA GARRIDO

02:00:54-02:23:25

Aritz ELGARRESTA BERASATEGI

02:23:25-02:30:02

Mikel SERRANO APERRIBAY

02:30:02-02:44:08

Rosa MAIZA GARRIDO

02:44:08-02:51:57

Rosa MAIZA GARRIDO

02:44:08-02:51:57

Mikel SERRANO APERRIBAY

02:51:59-02:52:07