Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2023/10/26 18:00

Igotze data: 2023/11/23 11:54

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:09-00:01:08

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:01:08-00:08:47

Aritz ELGARRESTA BERASATEGI

00:08:47-00:21:07

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:21:07-00:57:40

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:57:40-00:58:15

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:57:40-00:58:15

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:58:17-00:59:02

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:58:17-00:59:02

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:59:05-00:59:13

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:59:05-00:59:13

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:59:16-00:59:16

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:59:17-01:02:12

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:59:17-01:02:12

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:02:17-01:10:13

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:02:17-01:10:13

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:10:16-01:10:16

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:10:18-01:10:18

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:10:20-01:11:55

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:10:20-01:11:55

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:12:29-01:14:34

Josu IDÍGORAS EGUIA

01:14:34-01:17:00

Josu IDÍGORAS EGUIA

01:14:34-01:17:00

Josu IDÍGORAS EGUIA

01:17:02-01:23:09

Aritz ELGARRESTA BERASATEGI

01:23:09-01:30:16

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:30:16-01:45:08