Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2023/07/18 18:00

Igotze data: 2023/07/20 22:31

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:22-00:00:46

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:22-00:00:46

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:48-00:03:07

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:48-00:03:07

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:03:09-00:03:17

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:03:17-00:04:13

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:03:17-00:04:13

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:04:15-00:04:38

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:04:38-00:09:02

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:09:02-00:09:43

Aritz ELGARRESTA BERASATEGI

00:09:43-00:21:03

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:21:03-00:35:08

Josu IDÍGORAS EGUIA

00:35:08-00:37:41

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:37:41-00:40:14

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:37:41-00:40:14

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:40:16-00:41:08

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:41:08-00:45:30

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:45:30-00:45:41

Aritz ELGARRESTA BERASATEGI

00:45:41-00:49:48

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:49:48-00:49:54

Josu IDÍGORAS EGUIA

00:49:54-00:53:48

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:53:48-00:58:18

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:53:48-00:58:18

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:58:19-00:59:11

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:59:11-01:00:29

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:00:29-01:00:35

Aritz ELGARRESTA BERASATEGI

01:00:35-01:03:00

Josu IDÍGORAS EGUIA

01:03:00-01:04:28

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:04:28-01:07:54

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:04:28-01:07:54

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:07:55-01:08:14