Bestelakoak 2023/06/17 10:29

Igotze data: 2023/06/28 22:30

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:02:32-00:05:54

Belen BAZTARRIKA JUANES

00:05:54-00:05:55

Belen BAZTARRIKA JUANES

00:05:56-00:06:51

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:06:51-00:08:39

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:06:51-00:08:39

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:08:40-00:15:22

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:08:40-00:15:22

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:15:26-00:16:47

Aritz ELGARRESTA BERASATEGI

00:16:47-00:27:35

Josu IDÍGORAS EGUIA

00:27:35-00:34:00

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:34:00-00:48:13

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:34:00-00:48:13

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:48:15-00:48:36