Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2023/05/17 17:59

Igotze data: 2023/06/08 22:30

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:05-00:00:38

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:05-00:00:38

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:40-00:00:46

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:40-00:00:46

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:48-00:01:03

Nerea ERRASTI VALLE

00:01:03-00:04:56

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:04:56-00:05:09

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:04:56-00:05:09

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:05:11-00:09:31