Ohizko udalbatzarrak 2023/04/18 19:00

Igotze data: 2023/04/27 22:30

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:35-00:01:15

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:35-00:01:15

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:01:16-00:01:22

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:01:16-00:01:22

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:01:23-00:01:43

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:01:43-00:02:39

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:02:39-00:05:35

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:02:39-00:05:35

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:05:37-00:06:08

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:06:08-00:08:17

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:08:17-00:11:10

Inés Mª BENÍTEZ LOZANO

00:11:10-00:12:02

Josu IDÍGORAS EGUIA

00:12:02-00:12:08

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:12:08-00:18:30

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:12:08-00:18:30

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:18:32-00:22:59

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:18:32-00:22:59

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:23:00-00:23:32