Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2023/03/14 06:00

Igotze data: 2023/03/17 23:32

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:07-00:00:09

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:07-00:00:09

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:10-00:00:24

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:10-00:00:24

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:26-00:00:36

Miren Agurtzane BASABE ARRIZABALAGA

00:00:36-00:03:22

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:03:22-00:04:38

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:03:22-00:04:38

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:04:39-00:04:55

Miren Agurtzane BASABE ARRIZABALAGA

00:04:55-00:06:11

Miren Agurtzane BASABE ARRIZABALAGA

00:04:55-00:06:11

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:06:13-00:06:26

Miren Agurtzane BASABE ARRIZABALAGA

00:06:26-00:07:29

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:07:29-00:07:46

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:07:29-00:07:46

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:07:47-00:11:45

Beste batzuk/Otros

00:11:45-00:12:07

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:12:07-00:13:24

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:12:07-00:13:24

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:13:26-00:17:47

Inés Mª BENÍTEZ LOZANO

00:17:47-00:18:34

Inés Mª BENÍTEZ LOZANO

00:17:47-00:18:34

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:18:35-00:20:09

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:20:09-00:23:45

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:23:45-04:37:28

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:23:45-04:37:28

Mikel SERRANO APERRIBAY

04:37:54-04:38:33