Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2023/02/22 17:59

Igotze data: 2023/03/08 23:31

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:05-00:00:12

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:05-00:00:12

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:14-00:00:23

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:14-00:00:23

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:25-00:00:36

Rosa MAIZA GARRIDO

00:00:36-00:02:44

Rosa MAIZA GARRIDO

00:00:36-00:02:44

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:02:45-00:03:07

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:03:07-00:07:55

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:07:55-00:08:02

Josu IDÍGORAS EGUIA

00:08:02-00:13:04

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:13:04-01:48:09

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:13:04-01:48:09

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:48:26-02:34:35

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:48:26-02:34:35

Mikel SERRANO APERRIBAY

02:34:49-02:37:48

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

02:37:48-03:53:55

Mikel SERRANO APERRIBAY

03:53:55-03:54:10

Mikel SERRANO APERRIBAY

03:53:55-03:54:10

Mikel SERRANO APERRIBAY

03:54:23-04:06:15