Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2022/12/22 18:01

Igotze data: 2023/01/23 23:30

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:02:16-00:02:24

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:02:16-00:02:24

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:02:26-00:02:35

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:02:26-00:02:35

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:02:36-00:03:02

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:03:02-00:06:52

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:06:52-00:07:04

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:06:52-00:07:04

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:07:05-00:08:37

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:07:05-00:08:37

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:08:39-00:10:52

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:08:39-00:10:52

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:10:53-00:13:08

Inés Mª BENÍTEZ LOZANO

00:13:08-00:14:16

Josu IDÍGORAS EGUIA

00:14:16-00:15:05

Josu AZTIRIA URTARAN

00:15:05-00:16:12

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:16:12-00:21:27

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:16:12-00:21:27

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:21:28-00:23:52

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:21:28-00:23:52

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:23:53-00:26:35

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:23:53-00:26:35

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:26:36-00:26:48