Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2022/09/29 18:00

Igotze data: 2022/10/14 22:30

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:32-00:00:38

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:32-00:00:38

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:39-00:00:47

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:39-00:00:47

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:48-00:02:54

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:48-00:02:54

Inés Mª BENÍTEZ LOZANO

00:18:45-00:20:18

Josu IDÍGORAS EGUIA

00:20:18-00:22:22

Josu AZTIRIA URTARAN

00:22:22-00:26:16

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:26:16-00:38:47

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:26:16-00:38:47

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:39:13-00:41:25

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:39:13-00:41:25

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:41:29-00:44:28

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:41:29-00:44:28

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:44:31-00:44:35

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:44:36-00:44:42

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:44:49-00:46:05