Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2022/07/13 18:00

Igotze data: 2022/07/21 22:30

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:05-00:01:01

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:01:07-00:04:18

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:01:07-00:04:18

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:04:19-00:04:28

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:04:19-00:04:28

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:04:30-00:04:48

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:04:48-00:09:47

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:09:47-00:10:12

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:10:12-00:10:35

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:09:47-00:10:12

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:10:12-00:10:35

Miren Agurtzane BASABE ARRIZABALAGA

00:10:35-00:11:52

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:11:52-00:11:56

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:11:56-00:12:01

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:11:56-00:12:01

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:12:02-00:15:18

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:15:18-00:15:22

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:15:22-00:15:34

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:15:22-00:15:34

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:15:35-00:17:05

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:17:05-00:17:08

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:17:08-00:17:37

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:17:08-00:17:37

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:17:42-00:17:48

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:17:42-00:17:48

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:17:49-00:27:37