Ohizko udalbatzarrak 2022/05/17 19:00

Igotze data: 2022/06/06 22:30

Deskribapena: LEKUA: Osoko Bilkuren aretoa EGUNA ETA ORDUA: 2022ko maiatzaren 17an, asteartea, arratsaldeko 19:00etan.

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:02:22-00:05:06

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:02:22-00:05:06

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:05:14-00:07:41

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:07:41-00:07:44

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:07:44-00:07:46

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:07:44-00:07:46

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:07:47-00:07:57