Ohizko udalbatzarrak 2024/03/19 19:00

Igotze data: 2024/04/19 22:30

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:08-00:00:16

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:08-00:00:16

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:17-00:00:25

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:17-00:00:25

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:26-00:00:41

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:00:41-00:01:10

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:01:10-00:01:20

Josu IDÍGORAS EGUIA

00:01:20-00:02:36

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:02:36-00:02:40

Rosa MAIZA GARRIDO

00:02:40-00:02:42

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:02:42-00:03:21

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:03:21-00:03:23

Josu IDÍGORAS EGUIA

00:03:23-00:03:38

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:03:38-00:04:53

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:04:53-00:04:58

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:04:58-00:05:00

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:04:58-00:05:00

Miren Agurtzane BASABE ARRIZABALAGA

00:05:11-00:07:17

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:07:17-00:07:23

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:07:17-00:07:23

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:07:26-00:07:36

Miren Agurtzane BASABE ARRIZABALAGA

00:07:36-00:08:55

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:08:55-00:09:02

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:09:02-00:09:10

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:09:10-00:09:12

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:09:10-00:09:12

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:09:56-00:10:38

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:10:38-00:10:41

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:10:41-00:10:43

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:10:41-00:10:43

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:10:44-00:10:58